.....

حوصــله خوانــدن ندارم

حوصــله نوشتـن هم ندارم

این همـــه دلتنـــگی دیگر نه با خــواندن کم می شود ، نه نوشتن

دلم لمـــس آغوشت را می خـــواهد

فقــــط همــــین ...

 

 
 
/ 4 نظر / 25 بازدید
نیلوفر

سلام لینکت کردم نوشته هات دلمو قلقلک میده!

رسا

سلام. سال جدید روبهتون تبریک می گم.امیددارم که درنوشتن مطالبتون روز به روز موفق ترباشید. " ماناباشید" " رسا "

ایلیا

گاهی وقتا چقدر ساده عروسک میشویم .... نه لبخند میزنیم نه شکایت میکنیم فقط احمقانه سکوت میکنیم