دلتنگی

جملات عاشقانه, دل نوشته

 

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم

 

جملات عاشقانه, دل نوشته

 
 
 
/ 1 نظر / 21 بازدید
ایلیا

چه دنیای ساکتی دیگر تپش قلب ها غوغا نمیکنند... بی گمان همگی شکسته اند...