یهو!

 

بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . !

 

 

 


یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . . !

 

 

 


یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت . . .!

 

 

 

 

 

 

 

 
یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . . !

 

 

 

 

 

 

 

 
یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت . .. !

 

 

 

 

 

 

 


بـعــــد همینجـوری یهو میرن. . .!

 


 

یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات .. . ! 

 

 

 

 

 

 

 


یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــههات و همـــــــه ی اشکات . . . !

 

 

 


یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت . . . !

 

 

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
دلشکسته

ساکت که بمانی میرود به حساب جواب نداشتنت... عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی تا احترامشان را نگه داری...!!

sam

لعـــنتي ، دســـتِ کـــم... بـــين شـــعرهـــاي مـــن، دستـــش را نگـــير. بــــــي انـــــــــصاف! مــــــردم دارنــــــد اين شـــعرها را مــــــي خــــــوانــــــند...!

محمد

اگر پرسند از من زندگانی چیست، خواهم گفت: همیشه جستجو کردن جهان بهتری را آرزو کردن.

ایلیا

گاهی مجبور میشوی بیخیال شوی تمام خواب های خوشی که برای خود دیده ای...